เว็บตรง

เว็บตรงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่

เว็บตรงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่

โปรตีน presenilin 1 ขยายไปถึงเยื่อหุ้มเซลล์และช่วยตัดเว็บตรงโปรตีนที่มีความยาวเป็น amyloid-beta และส่วนอื่นๆ นักวิจัยทราบถึงการกลายพันธุ์ของยีนประมาณ 300 ชนิดที่เปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนของโปรตีน (วงกลม สีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง) การกลายพันธุ์ของ Paisa นำไปสู่การเกิดโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรก ครอบครัวชาวโคลอมเบียซึ่งมีสมาชิกแข็งแกร่ง...

Continue reading...